HESY ja Kodinvaihtajat ry muistuttavat valtakunnallisena löytöeläinpäivänä pitovaikeuksiin vetoavia lemmikinomistajia vastuistaan

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry ja Kodinvaihtajat ry

Tiedote 28.2.2013

Eläinjärjestöt muistuttavat valtakunnallisena löytöeläinpäivänä pitovaikeuksiin vetoavia lemmikinomistajia vastuistaan:

Omistajalla velvollisuus etsiä lemmikilleen uusi koti

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry ja Kodinvaihtajat ry muistuttavat valtakunnallisena löytöeläinpäivänä 2. maaliskuuta, että eläimen omistajalla on vastuu lemmikistään ja hän on velvollinen etsimään lemmikilleen uuden kodin, jos ei itse voi sitä pitää.
Monille eläinjärjestöille tulee viikoittain useita yhteydenottoja ihmisiltä, jotka haluavat luopua lemmikeistään ja tuoda ne yhdistysten hoitoon. Usein syynä on muuttunut elämäntilanne, kuten allergia, perheenlisäys tai muutto. Eläinjärjestöt eivät kuitenkaan pysty ottamaan automaattisesti vastaan yksityisten ihmisten eläimiä. Esimerkiksi eläinsuojeluyhdistysten kaikki voimavarat menevät löytö- ja huostaanotettujen eläinten hoitoon.

– Vastuu lemmikistä on aina sen omalla omistajalla. Eläintä ei voi sysätä toisten kontolle tai tien poskeen, jos sitä ei voi enää itse pitää. Omistajan on jo eläintä hankkiessaan mietittävä, miten eläin sopii omaan elämäntilanteeseen ja miten elämänmuutoksista selviää niin, että lemmikki ei joudu kärsimään. On ymmärrettävä, että lemmikki on perheenjäsen, johon sitoudutaan sen loppuelämäksi, HESY:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen selventää.

Valitettavan paljon on myös räikeitä tapauksia, joissa omistaja kiertää vastuunsa ja hylkää eläimen. Suomessa jätetään vuosittain heitteille tuhansia eläimiä, muun muassa lukemattomia kesäkissoja. Eläinjärjestöt muistuttavat, että lemmikkieläimen heitteillejättö on rikos.

Heitteillejättöjä ennaltaehkäistäkseen eläinsuojeluyhdistykset auttavat pulaan joutuneita omistajia etsimään lemmikeilleen uudet kodit. HESY neuvoo heitä puhelimitse ja sähköpostitse ja laittaa eläinilmoituksia omalle ilmoitustaululleen. Kodinvaihtajat ry:n toiminta on kokonaan keskittynyt lemmikkien uudelleensijoitusten järjestelyyn. Järjestöllä on myös kotihoitopaikkoja hätäsijoitusta vaativia eläimiä varten.

– Toivomme ihmisten ottavan yhteyttä yhdistykseemme jo ennen luopumispäätöstä voidaksemme yhteistyössä pohtia, olisiko tilanteeseen joku toinen ratkaisu, sillä lemmikin uudelleensijoitus on aina suuri stressi eläimelle. Eläintä hankittaessa tulisikin tarkoin harkita perheen resurssit jopa kahdenkymmenen vuoden päähän, Kodinvaihtajat ry:n puheenjohtaja Viivi Niemi kertoo.

– Jos uudelleensijoitukseen kuitenkin päädytään, on ehdottoman tärkeää antaa yhdistykselle rehellisesti todenmukaiset tiedot eläimestä, jotta uuden kodin valinta onnistuisi mutkattomasti. Yleisimpiä kohtaamiamme lemmikistä luopumisen syitä ovat eläimen käytösongelmat, avioero ja lapsen syntyminen. Näistä suurin osa on helposti ehkäistävissä sopivalla rotuvalinnalla sekä koulutukseen panostamalla, Niemi jatkaa.

Lemmikin uudelleensijoittamiselle on useita väyliä

· Kodinvaihtajat ry on perustettu auttamaan uutta kotia etsivien lemmikki- ja kotieläinten uudelleensijoituksessa: www.kodinvaihtajat.com

·  Rotuyhdistykset ja kasvattajat auttavat rotukoirien ja -kissojen omistajia uuden kodin etsinnässä

· Monille eläinlajeille on omat järjestönsä, joiden apuun voi turvautua kodin etsinnässä, esim. HeKorinki auttaa herppien sijoittamisessa: heko.herpetomania.fi

· Monet eläinsuojeluyhdistykset auttavat uuden kodin etsinnässä esim. ilmoittelemalla kotia etsivistä eläimistä ilmoitustauluillaan ja Facebook-sivuillaan

 

Lisätietoja:

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Hannele Luukkainen, puheenjohtaja p. 040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Erja Veivo, tiedottaja p. 040 577 4733
erja.veivo@hesy.fi

Kodinvaihtajat ry

Viivi Niemi, puheenjohtaja p.040 162 1777
viivi@kodinvaihtajat.com

Tanja Kuokkanen, tiedottaja p. 040 141 8552
tanja.kuokkanen@kodinvaihtajat.com